Ønsker du tilbud, fagstoff, produktinformasjon, nyttige tips

og nyheter?

Kategorier

October 1, 2019

EKG-apparatet fanger opp svake elektriske signaler fra aktiviteten i musklene, og er utsatt for forstyrrelser fra andre kilder. Her er en lettfattelig artikkel med bilder og forklaringer om EKG-signaler og støy.

Les hele artikkelen

September 27, 2019

Vi har hatt brann og er for tiden i midlertidige lokaler i Nydalen. Vi regner med å være her til midten av november 2019


Følg med for løpende oppdatering.

Adresseinformasjon til midten av november 2019:

Besøksadresse og pakker som sendes med bud/leveres på døren:

Diagnost...

June 26, 2019

Løse munnstykker i 500-pakning, også kjent som økonomi-pakke, er gått ut av produksjon. Den erstattes av en ny eske med 500 munnstykker hvor spirettene er forseglet i hygieniske enkelt-pakninger.

Varenummer 2050-10.  Veil pris per stk er 15,52 eks mva, 7.760 eks mva per...

May 3, 2019

Slik fjerner du blodtrykksverdiene fra displayet 

Åpne Spirare. Trykk F10 på tastaturet. Let deg frem til «Blodtrykk» i menyen til venstre, og velg protokoll. Fjern haken. (se bilde fra konfigurasjon over). 

Hvorfor er ikke dette standard innstilling, lurer du? Fordi den...

February 28, 2019

Når du vurderer om lungefunksjonen er normal eller obstruktiv ser du på andel FEV1 i forhold til FVC. I Spirare har denne parameteren blitt rapportert som en prosentverdi, slik at FEV1 for eksempel. har blitt angitt som 67% av FVC.

Denne prosenten kan forveksles med en...

February 28, 2019

Normalt blodtrykk for barn endres med alderen, det er ikke en fast grense slik som for voksne. Derfor er det nødvendig med en populasjonsstudie. Normalverdier for barn endres først og fremst med alder, men også kjønn og høyde har betydning. I Spirare har grenseverdiene...

February 28, 2019

Gjennom et samarbeid med ShipMed i Ålesund har flere skip installert akutt-versjonen av Spirare. Denne versjonen tilbyr EKG med et enkelt grensesnitt som gjør det svært enkelt å sende et opptak vi epost til en forhåndsbestemt mottaker. Det er også lagt til rette for å...

December 23, 2018

Kurvene i Spirare kan alle zoomes ved hjelp av musen, enten det er spirometri, EKG eller 24-timers blod­trykks­målinger. For å zoome inn (forstørre kurvene) drar du musen nedover mot høyre mens du holder venstre muse­knapp inne. For å zoome ut (forminske) gjør du samme...

November 30, 2018

Det blir ofte påpekt at det er litt forenklet å operere med en fast grense på 80% av forventet verdi som kriterium for en unormal spirometri. En slik prosentgrense tar ikke hensyn til at det kan være stor observert variasjon for spirometriparametrene, en variasjon som...

October 25, 2018

I 2012 publiserte Global Lung Initiative (GLI) et sett med referanseverdier for spirometri, GLI-2012. Disse referanse­verdiene er multietniske, og de dekker aldersområdet 3 – 95 år. Ved at ett enkelt sett av referanse­verdier dekker hele livsløpet unngår man den diskon...

Please reload

© 2019 Diagnostica AS , Østre Aker vei 19, 0581 Oslo 

Tlf: (+47) 2292 4000     E-post: Spirare@spirare.com