Det beste innen EKG-tolking

Glasgow Universitets anerkjente
12-avlednings tolkingsmodul:
  • Basert på mer enn 40 års forskning og forbedres og utvikles kontinuerlig.

  • Anses som en av de ledende i verden innen

       EKG-tolkning.

Eksisterende kunder som ønsker å gå over til Glasgow-tolkningen bes kontakte oss for tilbud.

Vi hjelper deg finne

løsningen som passer ditt behov.

HISTORIKK

Universitetet i Glasgow har arbeidet med automatisk EKG-tolking siden 1970-tallet, da man begynte å bruke datamaskiner til dette formålet ved Glasgow Royal Infirmary. Utover på 80-tallet ble tolkings­programmet videreutviklet i samarbeid med kommersielle partnere, og ble tatt i bruk av flere EKG-produsenter.

Under ledelse av professor Peter Macfarlane har universitetet i Glasgows EKG-program blitt stadig mer komplett, og er i dag anerkjent som et av verdens ledende systemer for automatisk EKG-tolking. Programmet viderutvikles løpende i takt med nyvinninger innen kardiologi.

OM TOLKNINGSMODULEN

Pedriatrisk EKG

Programmet inneholder funksjoner for å tolke EKG fra små barn og nyfødte, noe som krever et eget sett av kriterier siden små barn har et helt annet EKG enn voksne.

Differensierte kriterier for STEMI

Glasgow-programmet benytter kriterier for STEMI (ST Elevation Myocardial Infarction) som også tar i betraktning informasjon om pasientens alder og kjønn. Dette er lettere å gjøre via datastøttede algoritmer enn ved visuell tolking av EKG-kurver.

Glasgow-programmet har ved sammenlignende undersøkelser vist bedre spesifisitet ved påvisning av STEMI enn kardiologer etter at begges tolking har vært kontrollert mot den endelige kliniske diagnosen.

​Utnyttelse av demografisk informasjon

Glasgow-programmet tar hensyn til demografiske opplysninger som alder, kjønn og etnisitet ved fastsettelse av kriterier for en rekke diagnoser. Dette gir grunnlag for høyere presisjon enn hvis tolkingen er basert på mer statiske kriterier.