EPJ - integrasjon


Integrasjon mellom Spirare og elektronisk journalsystem (EPJ)

Her er noen av journalsystemene Spirare har kobling til:

 • CGM Allmenn

 • CGM Helsestasjon

 • CGM Legevakt

 • CGM Spesialist

 • CGM Vision BHT

 • DIPS

 • Extensor

 • HMSvisjon

 • Hove Total

 • Infodoc Plenario

 • Infodoc Plenario Sky

 • PatientSky

 • Pridok

 • Skalpell

 • SystemX

 • WebMed

Vi samarbeider fortløpende med nye leverandører på forespørsel.