Retningslinjer under lupen (FVC)


Vi som jobber i Diagnostica får ofte spørsmål om ulike retningslinjer. Det er ikke til å stikke under stol at dette interesserer oss veldig, og vi elsker å få disse spørsmålene fra engasjerte helsefagarbeidere. Under "Aktuelle temaer" vil vi fremover dele noen problemstillinger som kundene våre har tatt opp i det siste, og som kan være nyttige for deg som jobber med testing og diagnostikk.

Det første emnet vi skriver om er valg av beste verdi i den vanligste spirometritesten, som heter forsert ekspirasjon (FVC).

Fra gammelt av har det vært vanlig å bruke verdiene fra beste kurven, som korresponderer med en fysisk forsert utblåsning. Det har vært faglig diskusjon blandt legene rundt hvorvidt man må holde seg til én fysisk kurve, eller om det "er lov" å hente verdier fra ulike kurver og regne ut pasientens ratio (FEV1/FVC%) ut i fra dette.

I sine retningslinjer for standardisering av spirometri anbefaler ERS/ATS (2005) bruk av største FVC og FEV1, selv når disse kommer fra ulike kurver.

Den anbefalte innstillingen heter ”Beste verdi” i Spirare, og gir en ekstra kolonne i parametertabellen. Innstillingen finner du i menyen Innstillinger -> Konfigurasjon.

Den beste kurven forstatt er viktig for blikkdiagnose, og kurvene rangeres som beste test, nest beste test, og så videre i kjente farger med grønn, blå og rød.

Når vi er i gang, lurer du på hvordan den beste kurven velges ut? Det er ganske enkelt, det er den kurven med høyest sammenlagt FVC + FEV1 som sorteres som beste kurve. Den beste kurven kan bare hentes fra en godkjent (akseptabel) manøver.

Bruker du et annet merke? Da vil vi oppfordre til at du gjør deg kjent med ditt system og hvordan det er innstilt. Jo mer du vet om hvordan det virker, jo morsommere er det, mener nå vi.

Skrevet av Charlotte Dahlslett, produktspesialist

#Nyheter #Spirometri #Retningslinjer