Problemer med avbrudd i 24-timers blodtrykksmåling?


Vi hører av og til om tilfeller der en 24-timers blodtrykksmåling har stoppet underveis uten at pasienten har trykket på knappene på apparatet. En mulig forklaring kan være at batteriene ikke har vært tilstrekkelig oppladet før målingen ble satt igang. Dersom en slik hendelse inntreffer selv om du har forsikret deg om at batteriene er ok kan det være en ide å sjekke at batterikontaktene i apparatet er i orden.

På apparater som har vært i bruk en stund kan metallfjæren ha blitt trykt litt tilbake slik at den elektriske kontakten med den positive batteripolen har blitt dårlig. Det kan være en god ide å bøye fjæra litt utover slik at den presser godt mot batteripolen.

Kanskje det også er på tide å sende apparatet inn til Diagnostica til service? Vi bytter batterikontaktene, skifter det interne batteriet og kalibrerer apparatet om nødvendig. Kalibreringen bør kontrolleres hvert andre år. Vi sjekker også luftpumpen, og om den begynner å bli slitt, skifter vi den også (vanligvis etter 4 års bruk).


© 2019 Diagnostica AS , Østre Aker vei 19, 0581 Oslo 

Tlf: (+47) 2292 4000     E-post: Spirare@spirare.com