Neseklyper ved spirometriundersøkelser


Bruk av neseklype ved spirometri er sporadisk, til tross for at slik bruk anbefales i flere retningslinjer. Det har vært gjort studier av effekten av nesklyper der det konkluderes med at de ikke systematisk påvirker resultatet av spirometriundersøkelser. Se ersjournals.

Retningslinjene fra ATS / ERS anbefaler imidlertid bruk av neseklyper, og i lys av dette vil Diagnostica legge ved slike i Spirare startpakker.

Se detaljer

#Spirometri

© 2019 Diagnostica AS , Østre Aker vei 19, 0581 Oslo 

Tlf: (+47) 2292 4000     E-post: Spirare@spirare.com