Spar tid når du vurderer spirometri

Updated: Mar 13Visste du at du kan skjule parametere du uansett ikke bruker, for å gjøre rapporten mer oversiktlig?


Vi anbefaler at du beholder disse fire:

  • FVC = Forsert vitalkapasitet.

  • FEV1 = Forsert vitalkapasitet i 1. sekund.

  • FEV1/FVC = Ratio, FEV1 deles på FVC for å vise andel luft som kom i 1. sekund.

  • PEF (L/S) =Peak Expiratory Flow. L/S samsvarer med skalaen på y-aksen.

Slik gjør du: I menyen for "Innstillinger" velger du "Konfigurasjon", deretter "Spirometri" og "Parametere". Velg "Forsert vitalkapasitet".


Du kan når som helst få tallet tilbake ved å krysse av for parameteren igjen.

Parmetere som kan skjules:

FEF25 = Forced Expiratory Flow ved 25 % av kurven.

FEF50 = Forced Expiratory Flow ved 50 % av kurven.

FEF75 = Forced Expiratory Flow ved 75 % av kurven.

MMEF = Mid Mean Expiratory Flow (FEF25-75).

PEF (L/M) = Peak Expiratory Flow i liter per minutt.

FET = Forced Expiratory Time.

#Spirometri

© 2019 Diagnostica AS , Østre Aker vei 19, 0581 Oslo 

Tlf: (+47) 2292 4000     E-post: Spirare@spirare.com