Pulsbølgeanalyse


Diagnostica tilbyr nå et apparat for analyse av pulsbølger. Dette apparatet gjør det mulig å visualisere pulsbølgen ut fra hjertet, og å tallfeste både sentralt blodtrykk og hastigheten til pulsbølgen. Sistnevnte er sterkt forbundet med stivhet i arterievegger, som igjen er prognostisk relevant for kardiovaskulær risiko.

Diagnosticas apparat registrerer pulsbølgen gjennom en ordinær blodtrykksmansjett, og hele målingen tar bare litt lenger tid enn en ordinær blodtrykksmåling. Det sentrale blodtrykket beregnes fra det målte perifertrykket gjennom en validert omformingsfunksjon.

Apparatet kan også utføre pulsbølgemålinger gjennom et døgn på samme måte som i en vanlig 24-timers måling. For pasienten er eneste forskjell at hver måling tar noe lenger tid.

Ta kontakt med Diagnostica dersom du ønsker mer informasjon om pulsbølgeanalyse.

Se detaljert informasjon

#Nyheter #Blodtrykk

© 2019 Diagnostica AS , Østre Aker vei 19, 0581 Oslo 

Tlf: (+47) 2292 4000     E-post: Spirare@spirare.com