Enklere oppfølging av KOLS-pasienter i nyeste versjon av Spirare


Den nyeste versjon av Spirare (3.39.1) har en ny spirometritest: FVC med medikamenter. Dette er en forenklet versjon av den vanlige Post-BD-testen, uten en egen blåsing før pasienten får medisin. Dette gjør testen lettere å gjennomføre for pasienter med fremskreden KOLS.

Du finner FVC med medikamenter under Spirometri-menyen sammen med de øvrige spirometritestene.


© 2019 Diagnostica AS , Østre Aker vei 19, 0581 Oslo 

Tlf: (+47) 2292 4000     E-post: Spirare@spirare.com