Skrive ut anonymisert rapport


For alle undersøkelser er det mulig å få anonym utskrift, altså uten pasient-identifikasjon. Velg Pasient fra meny linjen og deretter Utskrift.


© 2019 Diagnostica AS , Østre Aker vei 19, 0581 Oslo 

Tlf: (+47) 2292 4000     E-post: Spirare@spirare.com