Automatisk utskrift etter lagring


Spirare kan stilles inn til å skrive ut rapport automatisk så snart opptaket er lagret. Velg Innstillinger fra meny linjen og deretter Konfigurasjon. Der kan du sette en hake ved Automatisk utskrift ved lagring for undersøkelser som du ønsker.