Om anstrengelseprovokasjon

Updated: May 7, 2021


Spirare tilbyr støtte for å gjennomføre anstrengelsesprovokasjon. Denne undersøkelsen gjør det mulig å påvise anstrengelsesutløst astma, en astmaform som er nokså vanlig. Ved trening økes ventilasjonen i lungene og du puster fortere og gjennom munnen, noe som gjør at luften som når luftrørets slimhinner er tørrere og kaldere enn om du puster gjennom nesen. Dette kan føre til at luftrøret blir irritert og trekker seg sammen. De mest følsomme voksne kan få astmasymptomer selv ved lette anstrengelser, og barn når de leker. Anstrengelsesutløst astma er vanlig i utholdenhetsidretter som utøves i kulde. Har du anstrengelsesutløst astma er du ikke fullstendig frisk når du ikke anstrenger deg –den underliggende betennelsen i lungene er der hele tiden.


Symptomene på anstrengelsesutløst astma kan forveksles med stramme stemmebånd. Stramme stemmebånd-dysfunksjon forekommer oftest hos unge kvinner og gjør at det kommer en pipelyd ved innpust for eksempel i gymtimen. Astmamedisiner har ingen effekt på stramme stemmebånd og det kan være aktuelt å gjøre en provokasjonstest for å skille på de to tilstandene.

Noen tips til dine pasienter med treningsastma:

•Ta en ekstra dose av din hurtigvirkende luftveisutvidende medisin 10-15 minutter før trening.

•Gjør en rolig oppvarming 10-15 minutter.

•Tilpass treningen til din kondisjon.

•Prøv å puste gjennom nesen så lenge som mulig.

•Bruk ansiktsmaske eller skjerf når du trener i kulde.

•Avslutt med en rolig nedkjøring i 10-15 minutter.

•Ikke tren når du er forkjølt.

•Hvis du har pollenallergi er det best å trene innendørs på dager med mye pollen i luften.

#Spirometri