Nye referanseverdier i Sverige

Updated: Mar 13, 2020

Referanse velges under Innstillinger -> Konfigurasjon -> Spirometri -> Generelt.

I Sverige har referanseverdier for spirometri basert på studier av Berglund og Hedenström vært de mest brukte.

En ny studie tyder på at lungekapasiteten hos den generelle befolkningen i Sverige har økt siden disse studiene ble gjort, noe som kan føre til at lungefunksjonen for dagens pasienter blir overvurdert. Årsaken til den observerte forbedringen er usikker, men kan muligens ha noe å gjøre med bedre ernæring og/eller mindre forurensning.

På oppfordring fra svenske brukere har vi nå lagt inn et nytt referansematriale basert på OLIN-studien i Norrbotten (Backman/Rönmark m.fl., 2015) i Sverige. Dette matrialet viser bedre samsvar med faktiske resultater for den aktuelle befolkningsgruppen, og er tatt i bruk flere steder. Selv om OLIN-studien viser til svenske resultater er den en god illustrasjon av nødvendigheten av å ha et reflektert forhold til hvilke referanseverdier man benytter. I og med at spirometri er en del av diagnosegrunnlaget for KOLS og astma er det viktig å benytte riktigst mulige referanseverdier.