Oslo Maraton


Under Oslo Maraton den 15. september i år hadde Norges Astma- og Allergiforbund en stand. Her kunne forbipasserende få tatt en spirometritest med Spirare under veiledning av personell fra Lunger i praksis, både lege og sykepleiere. Det ble gjort ca. 130 spirometriundersøkelser denne dagen, og personer som fikk resultater som var markert dårligere enn forventningsverdiene hadde muligheten for en kort samtale med lege. Siden de aller fleste av de kom innom standen var deltakere på Oslo Maraton kom det i tillegg mange spørsmål om hvordan man kan være aktiv og trene med astma. Formålet med å tilby denne spirometritesten var å øke bevisstheten rundt ubehandlet eller ikke erkjent astma. Noen går rundt med astmasymptomer uten å gå til legen sin for å sjekke det opp.

Andre vet at de har astma, men utsetter legebesøk, og atter andre synes ikke de får god nok oppfølging av sin fastlege. Mange aksepterer at de er syke og tenker at de må leve med dårlig helse og begrensninger i hverdagen på grunn av dette. I Astma- og Allergiforbundet er man opptatt av at det ikke trenger å være slik, og at det er mulig å behandle astma effektivt slik at reduksjon av livskvalitet blir minimal. Ubehandlet astma kan føre til forverrelser, og astmatikere er også mer utsatt for å utvikle KOLS. Diagnostica er glad for å kunne bidra til dette arbeidet, og stilte derfor med utstyr og teknisk bistand til aksjonen.


© 2019 Diagnostica AS , Østre Aker vei 19, 0581 Oslo 

Tlf: (+47) 2292 4000     E-post: Spirare@spirare.com