Referansematerialet "All ages" / GLI-2012


I 2012 publiserte Global Lung Initiative (GLI) et sett med referanseverdier for spirometri, GLI-2012. Disse referanse­verdiene er multietniske, og de dekker aldersområdet 3 – 95 år. Ved at ett enkelt sett av referanse­verdier dekker hele livsløpet unngår man den diskontinuiteten som ofte oppstår ved bytte av referanseverdier i overgangen fra barn til voksen.

En norsk studie fra 2016 viser at GLI-2012 viser et godt samsvar med norske data. I en artikkel i Tidsskrift for den norske legeforening (nr. 13/2018) anbefaler professor Arnulf Langhammer m.fl. å ta GLI-2012 i bruk som standard referansverdier i alle nivåer av helsetjenesten.

GLI-2012 har vært tilgjengelig i Spirare en god stund allerede, men vi vil nå også legge den inn som standard referanseverdi for nye installasjoner. Dette vil ikke innebære noen endringer for de som har Spirare i bruk og som allerede har gjort sitt valg av referanseverdier.

Noen av de som allerede har tatt GLI-2012 i bruk har ringt oss og spurt hvor det har blitt av den stiplete konturen av forventet flow-volumkurve som man har for en rekke andre referanseverdier. Forklaringen er at GLI-2012 ikke inneholder noen forventet verdi for PEF, og dermed blir det ikke mulig å tegne en slik kontur. Man bør i stedet se på de faktiske resultatene og sammenligne disse med normalområdet.

Når det er sagt kan man bruke omrisset av forventet flow-volumkurve til å illustrere forskjellen mellom ulike sett av referanseverdier. Figurene nedenfor viser forventet kurve for henholdsvis kvinne på 30 år og mann på 53 år. Referanseverdiene som sammenliknes er ECSC/ERS (EU), Gulsvik (Norge) og Berglund og Hedenström (Sverige). Forskjellen mellom referanseverdiene fremgår tydelig, noe som under­strekerer at det er viktig å ha et bevisst forhold til hvilke verdier man velger å sammen­ligne med.

Kvinne, 30 år, 170 cm

Mann, 53 år, 180 cm

#Spirometri