Zooming og flytting av kurve


Kurvene i Spirare kan alle zoomes ved hjelp av musen, enten det er spirometri, EKG eller 24-timers blod­trykks­målinger. For å zoome inn (forstørre kurvene) drar du musen nedover mot høyre mens du holder venstre muse­knapp inne. For å zoome ut (forminske) gjør du samme bevegelse opp mot venstre. Du kan flytte på kurvene på lignende måte – hold høyre muse­knapp inne og dra kurven dit du vil ha den.

#Spirometri