Hva er normalt blodtrykk for barn?


Normalt blodtrykk for barn endres med alderen, det er ikke en fast grense slik som for voksne. Derfor er det nødvendig med en populasjonsstudie. Normalverdier for barn endres først og fremst med alder, men også kjønn og høyde har betydning. I Spirare har grenseverdiene for blodtrykk for barn opp til 17 år vært hentet fra en amerikansk studie som tidligere var anbefalt brukt i Europa.

I Spirare versjon 3.39.3, som Diagnostica snart vil slippe, er det lagt til en «ny» tysk populasjons-studie fra ikke-overvektige barn og ungdom fra 3-17 års alder.

Denne tyske studien, som er fra 2003-2006, erstatter den amerikanske som standard innstilling. Den vil bli tilgjengelig hos deg så snart du oppdaterer din Spirare til versjon 3.39.3 eller nyere.

For voksne pasienter er det mulig for den enkelte lege å bestemme grenseverdiene selv. Du kan sjekke ditt oppsett i menyen Innstillinger / Konfigurasjon / Blodtrykk / Grenseverdier. På bakgrunn av kundeønske gjør vi det nå mulig å endre normal nattsenkning for systolisk og diastolisk blodtrykk uavhengig av hverandre.

I 3.39.3 vil konfigurasjonsvinduet se ut slik som på bildet under:

Om barn og blodtrykk

  • Husk riktig størrelse på mansjetten. Extra small mansjett (14-20 cm) er minste størrelse.

  • Instruks om å holde armen i ro er viktig.

  • Det kan være vanskeligere for barn å huske å holde armen i ro, så en høyere andel mislykkede målinger vil være å forvente.

  • I studien tyske studien ble det brukt oscillometrisk apparat, lik Spirare ABPM.