KOLS-diagnose på riktig grunnlag


Når du vurderer om lungefunksjonen er normal eller obstruktiv ser du på andel FEV1 i forhold til FVC. I Spirare har denne parameteren blitt rapportert som en prosentverdi, slik at FEV1 for eksempel. har blitt angitt som 67% av FVC.

Denne prosenten kan forveksles med en annen prosentverdi, nemlig hvordan brøken FEV1/FVC ligger an i forhold til forventet resultat for pasienten. For å redusere muligheten for forveksling vil vi heretter angi FEV1/FVC som en desimalbrøk, med andre ord 0,70 i stedet for 70%.

Denne endringen er i tråd med både kundeønsker og nasjonale anbefalinger. Det vil fortsatt være mulig å se FEV1/FVC som en prosentverdi for de som ønsker det.

Om du vil bytte til desimaltall nå, kan du oppdatere din Spirare til versjon 3.39.3 «utenom tur».

Ta kontakt, så sender vi deg en oppgradering utenom den ordinære lisensfornyelsen.


© 2019 Diagnostica AS , Østre Aker vei 19, 0581 Oslo 

Tlf: (+47) 2292 4000     E-post: Spirare@spirare.com