Spirare på de syv hav


Gjennom et samarbeid med ShipMed i Ålesund har flere skip installert akutt-versjonen av Spirare. Denne versjonen tilbyr EKG med et enkelt grensesnitt som gjør det svært enkelt å sende et opptak vi epost til en forhåndsbestemt mottaker. Det er også lagt til rette for å legge ved et skjema som beskriver pasientens tilstand, og en beskrivelse av evt. andre skader. Videre er det mulig å legge ved bilder som kan belyse et skadetilfelle. Flere av skipene har konfigurert Spirare til å sende EKG til Radio Medico på Haukeland sykehus.

Noen av våre maritime kunder:

Antarctic Endurance er en spesialbygd krill-tråler som er eid av Aker BioMarine. Båten ble døpt i januar 2019, og setter om kort tid kursen for Antarktis.

Dr. Fridtjof Nansen er et forskningsfartøy som er eid av Norad og drevet av Havforskingsinstituttet. Skipet ble døpt i mars 2017 er det tredje forskingsfartøyet som bærer dette navnet. Skipet hjelper utviklingsland til å kartlegge og forvalte sine maritime ressurser, og befinner seg for tiden utenfor det sørlige Afrika.

Kronprins Haakon er et isgående forskningsfartøy som eies av Norsk polarinstitutt, og er ett av verdens mest avanserte forskningsfartøy. Skipet dro på sitt første vitenskapelige tokt i august 2018, og skal overvåke miljø- og klimatilstanden i Arktis og Antarktis. Kronprins Haakon befinner seg for tiden på tokt i Sør-Atlanteren.


Recent Posts

See All

Diagnostica og koronavirus

Diagnostica er for tiden i normal drift, og kan levere varer som vanlig. Også telefonsupport er aktiv, selv om kapasiteten kan være noe begrenset. Vi vil forsøke å holde nettsiden oppdatert om alle st

© 2019 Diagnostica AS , Østre Aker vei 19, 0581 Oslo 

Tlf: (+47) 2292 4000     E-post: Spirare@spirare.com