Viser rapporten for mange parameter?

Updated: Jun 1


Du trenger kun tre:

  1. FVC

  2. FEV1

  3. FEV1/FVC


Spirare-kunde fra før 2017? Filmsnutten under viser hvordan du kan oppdatere spiro-referanse og skjule spesialist-parametere fra utskrifter og skjerm.