Diagnose av allergisk astma er viktig for å unngå at allergien fører til astmaanfall.

På våren og forsommeren gir løvtrær fra seg store mengder pollen, noe som kan utløse astmaanfall og allergier. Det er viktig å diagnostisere astma for å kunne starte behandling tidlig og dermed unngå anfall.

Siden astma og allergi ikke er samme sak vil de vanligvis behandles med ulike medisiner. Det finnes imidlertid en medisin som kan anvendes for begge tilstander, nemlig antileukotriener i tablettform. Allergisk astma behandles ellers på samme måte som ikke-allergisk astma.

Pasienter med astma- eller allergiproblemer bør bestille time hos legen før sesongen er i gang for å få medisinering på plass og diagnostisere om det snakk om astma, allergi eller begge.


I Spirare kan du gjøre reversibilitetstest (pre og post medisinering). Det er nå også mulig å velge test FVC med medikamenterdersom pasienten allerede har en KOLS-diagnose og en pre-test ikke ønskes.