FEV1 change på skärm, går det?

Fråga från Västra Götaland; kan vi se FEV1 ändring i milliliter på skärm? Norsk (og svorsk) tale.