Finn frem i rapporten for anstrengelsesprovokasjon