Glasgow ECG algoritmen forklart

Hvordan fungerer egentlig automatisk EKG tolkning? Prof. Peter Macfarlane forklarer om utviklingen av den automatiske tolkningen ved Glasgow Universitet. (Litt lang -28 minutter).