Hygien med spirometri

Diagnostica har fått flera förfrågningar med frågor om hygien inom spirometri. Vi hänvisar till riktlinjerna från hälsomyndigheterna. Samtidigt tar vi detta tillfälle for att påminna er om vanliga rutiner för handtvätt och rengöring av Spirare-sensorn efter undersökningen.


Hygien med spirometri

1. Tvätta händerna innan undersökningen (eller använd hand desinfektions medel)

2. Om du har öppna sår eller har skärt dig på händerna använd engångshandskar. Engångshandskar eliminerar inte behovet om handtvätt. Engångshandskarna måste bytas mellan vardera patient.

3. Patienten ska ges en handdesinfektionsgel eller tvätta händerna vid ankomst till teststationen.

4. Sätt in ett nytt engångsmunstycke. En rutin kan vara att öppna plasten runt den runda änden och täcka spirometern med plasten på blåsändan så att patienten kan ta av den själv. Det är inte nödvändigt att munstycket är sterilt, men det kan vara en vana som hjälper dig att komma ihåg att byta ut munstycket.

5. Allt engångs utstyr, inkluderat munstycket, näs klämmor och handskar måste kastas vid slutet av undersökningen

6. Rengör spirometern efter användning.

7. Tvätta eller desinficera händerna efter undersökningen och hantering av munstycket


Rengöring av spirometer

Spirare spirometer kan rengöras med ett alkoholfritt desinfektionsmedel (som Desisoft) för att bevara plasten så länge som möjligt. Apparatens insida skyddas av bakteriefiltret i engångsmunstycket. Insidan ska inte rengöras, eftersom ultraljudsensorn som sitter inne i apparaten inte tål vätska. Handtaget kan också rengöras med en mjuk trasa och alkohol, men regelbunden desinfektering kan göra att handtaget bleknar. I det fallet kan ni begära att plasthöljet byts ut för service när det börjar blekna.

Recent Posts

See All

Underhåll av 24-timmars blodtrycksmätare

Ladda ner underhållsguide för 24-timmars blodtrycksmätare När kontrollerade du senast rutinerna? Här kan du ladda ner en PDF som ger en översikt över hur manschetten ska tvättas, när det är dags för k

© 2019 Diagnostica AS , Østre Aker vei 19, 0581 Oslo 

Tlf: (+47) 2292 4000     E-post: Spirare@spirare.com