Servicer sendes utenlands jan - aug 2021

Updated: Feb 4

Vår servicetekniker Øyvind har blitt pappa! Vi gratulerer. Han skal ha permisjon frem til 23.06 2021 og det vil også være ferieavvikling om sommeren.


Dette innebærer at vi får lenger servicetid enn normalt i første halvår av 2021, fordi apparater må sendes til fabrikker i utlandet.

Dette kan du gjøre:

1. Be oss om låneapparat. Låneapparat er gratis i servicetiden. Hjelp oss, vær rask med å returnere låneapparatet etter endt service. Sånn at det blir nok låneapparater til alle.

2. Hvis apparatet ditt er eldre enn 7 år, er dette en god anledning til å be om et ekstra godt tilbud på et nytt. Spør din forhandler.

3. Kalibreringer av blodtrykksmålere kan gjerne utsettes til august, hvis det ikke er noe galt med apparatet.


Som før anmoder vi om:

  • Ring alltid før du sender et apparat til service.

  • Legg ved en god feilbeskrivelse og dine kontaktdetaljer.

  • Send pakker med sporing, nå i koronatiden er det mye postgang og vi vil ikke at pakken din skal bli borte.