Spirare - tilleggsmoduler

System moduler​
  • Modulært design

  • Tilpasses brukeren

  • Skalerbart

  • Terminal server miljø

  • EPJ integrasjon

Spirare er et høyteknologisk og bruker­vennlig system for spirometri, EKG og 24-timers blodtrykksmåling.

Det er svært enkelt i bruk og tilpasset bruk i allmennpraksis, men med tilleggsfunksjo­nali­tet for både bedriftshelsetjenester, spesia­lister, poliklinikker og sykehus.

Vi hjelper deg finne

løsningen som passer ditt behov.

De viktigste softwaremodulene er:

Klient/Server database

Avansert klient/server database funksjonalitet for LAN, WAN og terminalservermiljø, Citrix, VMware.

Portabel enhet

Tillater ambulant/portabelt bruk av Spirare på en portabel PC i offline modus (uten nettverkstilknytning).

Testresultater synkroniseres automatisk med database på hovedkontor når nettverket er tilgjengelig.

Passer for

-Bedriftshelsetjenesten

-Ambulant testing utført av allmennpraktikere og sykepleiere

-Rehabilitering i hjemmet

 
Import/eksport journal

Kryptert henvisning av pasienter. Når primærlege og spesialist har Spirare kan man sette opp modul for sending og mottak av kryptert EKG og spirometri.

Statistisk analyse

Statistisk analyse av pasientdata basert på ulike utvalgskriterier.

 
Akutt EKG for offshore

Denne modulen er utviklet for EKG i mobile enheter, som ambulanser, skip og offshore-enheter. EKG-opptak kan sendes som et e-postvedlegg til et samarbeidende sykehus eller medisinsk enhet for evaluasjon.

 

Eksport spirometri data

Denne modulen gir Spirare ekstra funksjoner for å eksportere spirometri data i forbindelse med studier, statistiske analyser, etc.

Provokasjonstest med farmakologisk preparat

Ulike protokoller for provokasjonstester støttes, inkludert bruk av metacholine, acetylcholine mannitol (Aridol). Det er støtte for PD og PC oppsett med inntil flere protokoller.