Spirare 

- tilleggsmoduler

System moduler
  • Modulært design

  • Tilpasses brukeren

  • Skalerbart

  • Terminal server miljø

  • EPJ integrasjon

Spirare er et høyteknologisk og bruker­vennlig system for spirometri, EKG og 24-timers blodtrykksmåling.

Det er svært enkelt i bruk og tilpasset bruk i allmennpraksis, men med tilleggsfunksjo­nali­tet for både bedriftshelsetjenester, spesia­lister, poliklinikker og sykehus.

Vi hjelper deg finne
løsningen som passer ditt behov.

De viktigste modulene er:

 
Provokasjonstest med anstrengelse

Ulike protokoller for provokasjonstester støttes, inkludert anstrengelse, kald luft og bruk av Aiolos dry air regulator.

 
Provokasjonstest med farmakologisk preparat

Ulike protokoller for provokasjonstester støttes, inkludert bruk av metacholine, acetylcholine mannitol (Aridol). Det er støtte for PD og PC oppsett med inntil flere protokoller.

 
Support for andre spirometre

Spirare kan brukes med ndd EasyOne og noen Micro Medical spirometre.

Klient/Server Database

Avansert klient/server database funksjonalitet for LAN, WAN og Terminal Server miljø, Citrix, VMware.

 

Integrert med journal systemer

Spirare kan integreres med de fleste journal systemet i Norge og Sverige.

 

Portabel Enhet

Tillater ambulant/portabelt bruk av Spirare på en portabel PC i offline mode (uten nettverkstilknytning).

Testresultater synkroniseres automatisk med database på hovedkontor når nettverket er tilgjengelig.

Passer for

-Bedriftshelsetjenesten

-Ambulant testing utført av allmennpraktikere og sykepleiere

-Rehabilitering i hjemmet

 
Statistisk analyse

Statistisk analyse av pasientdata basert på ulike utvalgskriterier.

 
Akutt EKG

Denne modulen er utviklet for EKG i mobile enheter, som ambulanser, skip og offshore-enheter. EKG-opptak kan sendes som et e-postvedlegg til et samarbeidende sykehus eller medisinsk enhet for evaluasjon.

 

Eksport Spirometri Data

Denne modulen gir Spirare ekstra funksjoner for å eksportere spirometri data med hensyn på fremtidige statistiske analyser, etc.

 

Import/Eksport Journal

Pasientdata krypteres og overføres til andre Spirare-brukere.

© 2019 Diagnostica AS , Østre Aker vei 19, 0581 Oslo 

Tlf: (+47) 2292 4000     E-post: Spirare@spirare.com