Vanlige spørsmål

Telefonsupport er inkludert for alle våre kunder

Alle som bruker Spirare står fritt til å ringe Spirares support for brukerstøtte, opplæring i programmet, og hjelp med tekniske problemer. Hos oss møter du IT-konsulenter, produktspesialister, og serviceansvarlig.

 

Vi svarer raskt på telefonen. Support på e-post besvares innen 1-2 effektive dager.

 

Når du ringer er det fint om du har tilgang til Spirare og apparatet det gjelder.

 

Gir Spirare en feilmelding? Det vil forkorte responstiden om du trykker på knappen og lagrer feilloggen et sted du kan finne den igjen, og sender filen som vedlegg i e-post til support@spirare.com.

Thanks! Message sent.

Telefon: 22 92 40 00
  • Ukedager fra 08:00 til 17:00

  • Kveld eller helg?
    Vi har vakttelefon for support etter ordinær arbeidstid. Tilbudet om support utenfor arbeidstiden er til for deg som trenger autorisasjonskoder, og avtalt support.

Tilbyr dere opplæring?

Vi gir gratis opplæring i Spirare, og med hurtighjelp i Windows 10 er det enkelt å dele skjerm. Bare ta kontakt med Charlotte. Mange av våre dyktige forhandlere gir opplæring i Spirare på legekontoret, etter avtale.

Hvor endrer jeg innstillingene?

Innstillingene finner du i Spirares menylinje under Innstillinger →

Konfigurasjon.

 

Hvordan endrer jeg høyde og vekt?

Nå har vi fått "hamburgermeny" på pasientkortet - den lille knappen med tre streker. Ellers bruk hurtigtast F4 eller menyvalg Pasient → Rediger pasientdata.

 

Er Spirare integrert med vårt journalsystem?

Spirare er integrert med alle de mest utbredte journalsystemene for legekontor, BHT og sykehus.

 

Hvorden fungerer koblingen mot journalsystemet?

Når du starter Spirare fra journalsystemet følger innlogget bruker og den aktuelle pasienten med. Du sparer tid ettersom du slipper å søke og registrere i to ulike systemer, og du kan redusere muligheten for dubletter.

 

Kan vi bruke Spirare frittstående?

Ja. Hvis du velger å kjøre Spirare frittstående og uten integrasjon vil du glede deg over et arbeidsbesparende program med oversiktlige skjermbilder.

 

Kan dere anbefale et fagkurs?

Se legeforeningen.no for en oversikt over tilgjengelige kurs.

 

Legeforeningen Lunger i praksis arrangerer gode spirometrikurs i hele landet. 

Enkelte legemiddelprodusenter tilbyr spirometrikurs ute på legekontorene for eksempel fra kl 15.00 på ettermiddagen.

 

Nova Medcom v/Ulf Novsett arrangerte tidligere kurs for bedriftshelsetjenesten i Oslo hver vår og høst, men dette kurset tilbys desverre

ikke lenger, ettersom både lege og kursholder har pensjonert seg. Tilbyr du kurs for bedriftsehelsetjenesten? La oss få vite om tilbudet så henivser vi gjerne til deg.

 

 

Hvordan vet jeg om spirometritesten er korrekt utført?

Spirare har en automatisk kvalitetsvurdering med status for hver manøver OK = Ja/Nei og karakter A-F for undersøkelsen totalt sett. Vi anbefaler at dere tilstreber bruk av undersøkelser med karakter A eller B så langt det er mulig. 

 

Sammenligning med pasientens egne spirometriverdier

Hurtigtast F3 viser pasientens trendkurve for FVC og FEV1 korrigert for alder.

 

Visning av post-bronkodilatasjon

Ved reversibilitetstesting i Spirare får man automatisk visning av pre- og post-kurve "oppå hverandre".  Parametertabellen viser pre-verdier, post-verdier og prosentvis endring. +12 % bedring av FEV1 regnes som reversibel obstruksjon.

 

Sammenligning av opp til tre spirometrikonsultasjoner

Hold nede CTRL-tasten og klikk for å markere opp til tre undersøkelser av typen "forsert ekspirasjon" og trykk Enter. Kurvene legges oppå hverandre og verdier fra de ulike datoene vises i hver sin kolonne i oversiktstabellen.

 
Sammenligning av EKG-komplekser

Hold nede CTRL-tasten og klikk for å markere opp til tre hvile-EKG. I resultatvinduet som åpner seg kan du velge å sammenligne alle avledninger, enkeltavledninger, eller om du vil legge kompleksene "oppå hverandre".

 

Hvilke EKG-innstillinger anbefaler Fürst?

 

Forsterkning:

Standard er 10 mm/mV. Dette gir tydelige utslag slik at det er lett å beregne akser og avgjøre om en ST-linje avviker 1mm (lovlig) eller 1.5 mm (skal kommenteres) fra grunnlinjen. Det skaper sjelden problem om kanalutskriftslinjene delvis overlapper hverandre. Mange Spirare er fast innstilt på 5 mm/mV på legekontorene. Her anbefales det å bytte til 10 mm/mV og heller skrive ut opptaket med 5 mm/mV de få gangene det trengs.

 

Hastighet:

I Skandinavia brukes utskrift 50 mm/s, og vi synes det er utrolig mye bedre, spesielt i diagnosen av gamle infarkt. Resten av verden bruker 25 mm/s. Spirare er ok her.

 

Monitorering [utskriftsrapport]:

Det er viktig å ha "live" utskriftsrekke og ikke computergenererte idealkomplekser. Det er mange valgmuligheter, og absolutt ikke konsensus. De neste er rangert:

  • 2 x 6 kanaler, på to ark: kardiologenes favoritt. Lett å etterprøve maskinens beregninger.

  • 12 kanaler på ett ark, hver i full papirbredde. OK, men av og til blir det for tett.

  • 2 x 6  kanaler, på ett ark: Da blir det bare 2-5 hjerteslag, for lite ved arytmi

  • Idealkomplekser, 12 med lang rytmeremse, gjerne kanal 2 nedenfor. Ser pent ut, lagres på ett ark, men er for dårlig når kompleksene varierer. Bør derfor ikke brukes, evt. bare på normale EKG.

 

Kanalrekkefølgen:

Mange bruker den gammeldagse monitoreringen av standardavledningene: !, !!, !!!, aVR, aVL, aVF. Det er mye mer didaktisk for mindre rutinerte tolkere om en bruker Cabreras oppsett: aVL, I, -aVR (maskinen vender om polariteten), !!, avF, !!!. Dette bør være standardinnstillingen.

 

Filter:

Filter bør helst være avskrudd, og at man heller ordner med elektroder etc når det er støy.