Spirare integrasjon med Web-baserte Journal systemer

Spirare and WebEpj - diagram_v3-NO.jpg

Spirare er nå i ferd med å bli integrert med alle de nye web-baserte journalsystemene på markedet. Kobling med PatientSky, HoveTotal og Pridok er allerede fullført, og arbeidet med kobling til WebMed er i gang.

To-veis integrasjon

Koblingen til de web-baserte journalsystemene vil fungere omtrent som koblingen til konvensjonelle, serverbaserte journalsystemer. Du finner pasienten, gjør et uthopp og overfører pasientinformasjonen til Spirare, akkurat slik du er vant til fra din tidligere EPJ. Når Spirare er koblet til et web-basert system vil en undersøkelse rapport (Spirometri, EKG eller 24t BT) på pdf-format bli overført tilbake til journalsystemet.

 

Merk at man trenger en egen lokal PC for å kjøre opptak med Spirare. Her kobler man til måleapparatene (spirometer, EKG opptaker eller 24-timers blodtrykksmåler). Dette kan være en PC eller en lokal server, og den må kjøres Windows. Maskinen må også være koblet til Internett, men trenger ikke være på Norsk helsenett. Når opptaket er utført blir rapporten som nevnt overført tilbake til journalsystemet som en pdf-fil og lagt inn i pasientens journal.

 

Hvis Spirare kjøres fra en server, kan legene gjøre uthopp til Spirare fra egen PC, og få tilgang til flere verktøy som sammenligning av pasientens undersøkelser, zoom, måleverktøy og trendkurver.

 

Kort oppsummert:
  • Finn pasienten i journalsystemet og gjør et uthopp til Spirare, f.eks. ved en knapp eller en menylinje.

  • Journalsystemet vil starte Spirare på en lokal Windows-maskin og overføre pasientinformasjon på kryptert form.

  • Når opptaket er fullført vil Spirare sende en rapport på pdf-format tilbake til det web-baserte journalsystemet, der det legges inn i journalen til aktuell pasient. Alle med tilgang til denne pasientens journal vil umiddelbart kunne se på rapporten.

 

På vår hjemmeside finner du en oppdatert liste over de journalsystemene som Spirare er integrert med. https://www.spirare.com/journalsystemer