Spirare diagnostisk system

PC-basert diagnostisk system for
spirometri, EKG og 24-timers blodtrykk.

Spirare er enkelt å installere og enkelt å ta i bruk. Vi hjelper deg gjerne å komme i gang og brukerstøtte over telefon er inkludert i prisen.

 

Dataprogrammet kan tilpasses ulike datamiljøer, og passer både for det lille legekontoret, den landsdekkende helsekjeden og det store sykehuset. Våre supportmedarbeidere har høyere utdanning innen IT og svarer gjerne på spørsmål og gir råd der det er ønskelig.

 

Diagnostica stiller svært høye krav til nøyaktighet og sikkerhet for vårt spirometer, vår EKG-opptaker og 24-timers blodtrykksmåler. Det er viktig at utstyret er robust, og så langt det er mulig har vi designet vedlikeholdsfrie apparter. Bruk av Spirare frigjør tid, slik at du kan ta hånd om pasientene.

 

Spirare-systemet  brukes på sykehus, legevakt, almennpraksis, bedriftshelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og i offshore-sektor.

PC with devices for website Marit.png

Vi hjelper deg finne

løsningen som passer ditt behov.

SPIROMETRI

Spirare spirometri tilbyr det beste innen PC-basert spirometri, med avanserte diagnostiske funksjoner for standardtester, reversibilitetstester (post BD) og provokasjonstester (anstrengelse, kald/tørr luft, farmakologiske preparater).

EKG

Spirare EKG viser automatisk tolkningsforslag på norsk. Systemet er enklere å bruke enn andre systemer, takket være sitt intuitive menysystem og attraktive grensesnitt. Spirare EKG gir 12 avledninger av meget høy kvalitet, og har flere funksjoner for avansert analyse. Vår nyeste EKG-modell har støtte for EKG-opptak over trådløst nettverk (WiFi).

24-TIMERS BLODTRYKK​

Spirare 24-timers blodtrykk har flere muligheter for grafisk fremstilling av måleresultater,

samt nyttige verktøy for analyse og sammenligning av data. Spirare 24-timers

blodtrykksmåler kan brukes til korte automatiske måleserier på legekontoret, og til 

ambulant blodtrykksmåling over 24-48 timer. Vår 24-timers blodtrykksmåler leveres

med tre mansjetter og alt nødvendig tilbehør.